Τι αλλάζει στο Νηπιαγωγείο;

Μέχρι σήμερα, το Νηπιαγωγείο ήταν η εισαγωγική βαθμίδα της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, για παιδιά 5 ετών. Τα μικρότερα παιδιά ηλικίας 4 ετών, εάν οι γονείς – κηδεμόνες τους το επέλεγαν,  φοιτούσαν στο Προνήπιο, που ανήκε στην Προαιρετική Προσχολική Εκπαίδευση.

Από σήμερα, το Νηπιαγωγείο παραμένει η εισαγωγική βαθμίδα της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης , αλλά γίνεται Διετές! Συνεχίζει δηλαδή να απευθύνεται σε παιδιά 5 ετών, αλλά εντάσσει και παιδιά 4 ετών, που μέχρι πέρσι θα φοιτούσαν σε αυτό, που ξέραμε ως Προνήπιο.   

Ποια παιδιά είναι υποχρεωτικό να φοιτήσουν στο Νηπιαγωγείο;

Φέτος είναι υποχρεωτικό να εγγραφούν στο Νηπιαγωγείο:

  • Τα παιδιά που την 31η Δεκεμβρίου 2020 θα έχουν συμπληρώσει το 5ο έτος της ηλικίας τους, γεννήθηκαν δηλαδή το 2015
  • Τα παιδιά που την 31η Δεκεμβρίου 2020 θα έχουν συμπληρώσει το 4ο έτος της ηλικίας τους, γεννήθηκαν δηλαδή το 2016

Γιατί γίνεται η φοίτηση στο Νηπιαγωγείο Υποχρεωτική από την ηλικία των 4 ετών;

Η ποιοτική Προσχολική Εκπαίδευση είναι Δικαίωμα των παιδιών και Ανάγκη κάθε κοινωνίας που θέλει να προοδεύσει.

Η έρευνα έχει δείξει ότι η εισαγωγή από νωρίς σε ένα πλαίσιο με σαφή εκπαιδευτικό προσανατολισμό, βοηθάει τα παιδιά να αναπτύξουν ευκολότερα τις νοητικές, κοινωνικές, γλωσσικές και άλλες δεξιότητες. Το Νηπιαγωγείο, στην ελληνική πραγματικότητα, είναι η θεσμοθετημένη Δομή που μπορεί να διασφαλίσει, με το πρόγραμμα και το υψηλό επίπεδο κατάρτισης των Λειτουργών της, το ποιοτικό, γνωσιακό και συναισθηματικό περιβάλλον, που απαιτούν τα πρώτα βήματα των παιδιών στη μάθηση.  

Το Διετές Πρόγραμμα επιτρέπει:

  • την αμοιβαία, ευεργετική αλληλεπίδραση ανάμεσα στα μεγαλύτερα και τα μικρότερα παιδιά
  • τον εντοπισμό πιο έγκαιρα των ιδιαίτερων μαθησιακών αναγκών ή δυσκολιών αν υπάρχουν
  • την ομαλότερη μετάβαση των νηπίων στο Δημοτικό Σχολείο.

Σε ποιους Δήμους της χώρας είναι η φοίτηση στο Νηπιαγωγείο υποχρεωτική;

Από τη φετινή σχολική χρονιά 2020 – 2021, αντίθετα με πέρσι, η φοίτηση στο Νηπιαγωγείο είναι Υποχρεωτική σε όλη την Ελλάδα. Όλοι οι Δήμοι της χώρας, οφείλουν να δεχτούν στα Νηπιαγωγεία ευθύνης τους, όλες της αιτήσεις παιδιών, που βρίσκονται στο παραπάνω ηλικιακό φάσμα.

Τι σημαίνει Υποχρεωτική Φοίτηση;

Κάθε παιδί 4 και 5 ετών, οφείλει να εγγραφεί και να παρακολουθεί καθημερινά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Δημοσίου Νηπιαγωγείου ή άλλου Νηπιαγωγείου που λειτουργεί νόμιμα, έχει δηλαδή συγκεκριμένα Άδεια Λειτουργίας Νηπιαγωγείου επικυρωμένη από την αρμόδια Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης και τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).

Και τα παιδιά 4 ετών που μέχρι πέρσι θα μπορούσαν να φοιτήσουν στο  Προνήπιο των  Παιδικών Σταθμών, φέτος  χρειάζεται να εγγραφούν σε αδειοδοτημένο Νηπιαγωγείο. Είναι καλό να βεβαιώνεστε ότι ο φορέας που εμπιστεύεστε διαθέτει την παραπάνω Άδεια.

Και αν το παιδί δεν φοιτήσει στο Νηπιαγωγείο ή σε Νηπιαγωγείο που λειτουργεί νόμιμα;

Για να εγγραφεί κάθε παιδί στο Δημοτικό Σχολείο χρειάζεται να προσκομίσει Πιστοποιητικό Φοίτησης στο Νηπιαγωγείο. Σε κάθε άλλη περίπτωση εγγράφεται στην Α’ Δημοτικού, μόνο με ειδική απόφαση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Για τα παιδιά που θα φοιτήσουν στην Α’ Δημοτικού τη σχολική χρονιά 2022-2023, γεννήθηκαν δηλαδή το 2016, Πιστοποιητικό Φοίτησης στο Νηπιαγωγείο θα δοθεί μόνο εφόσον έχουν  ολοκληρώσει το διετές πρόγραμμα σε Νηπιαγωγείο με τη σχετική Νόμιμη Άδεια.

Οι τρεις δάσκαλοι

Γιατί να επιλέξω το Νηπιαγωγείο του Kissifer;

Με εμπειρία περισσότερων από 30 χρόνια στην Προσχολική Αγωγή και με το βλέμμα σταθερά στις παιδαγωγικές και πολιτισμικές  εξελίξεις σε ολόκληρο τον κόσμο, ο Kissifer  πληροί τις ουσιαστικές και τις τυπικές προϋποθέσεις, για να αγκαλιάσει τα πρώτα βήματα των παιδιών στη σχολική ζωή. Συναντώντας τις ανάγκες και τις επιθυμίες κάθε μικρού μαθητή μας, από την πρώτη στιγμή που ξεκινάει να εξερευνά έναν καινούριο κόσμο έξω από το σπίτι του, ως τη στιγμή που μπαίνει γεμάτος περηφάνια στο Δημοτικό, σήμερα αναβαθμίζουμε το Νηπιαγωγείο μας, προσφέροντας μία ακόμα ποιοτικότερη εκπαιδευτική πρόταση για παιδιά Α’ και Β’ νηπιακής ηλικίας.

Τι κάνει την εκπαιδευτική πρόταση του Kissifer μοναδική;

  • Ένα νέο, όμορο στις εγκαταστάσεις μας κτήριο 140 τμ., πλήρως ανακαινισμένο, με τις πιο σύγχρονες παιδαγωγικές, σχεδιαστικές και κατασκευαστικές προδιαγραφές, ξεκινάει τη λειτουργία του τον Σεπτέμβριο, για να φιλοξενήσει παλιούς και νέους μαθητές Νηπιαγωγείου σε μια συναρπαστική περιπέτεια ανακαλύψεων.
  • Ένα προσεκτικά σχεδιασμένο Δίγλωσσο Πρόγραμμα Reggio Inspired, βασισμένο στις αρχές του σεβασμού και της ευθύνης, προσκαλεί τους μικρούς μαθητές σε ένα χαρούμενο ταξίδι γνώσης, με πυξίδα τα ενδιαφέροντα και τις ιδέες τους, ενώ τους εισάγει ομαλά στην Αγγλική Γλώσσα, με τρόπο που τα παιδιά να τη βιώνουν σαν δεύτερη μητρική.

Το βίωμα βρίσκεται στον πυρήνα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, που βασίζεται στην έρευνα, τον πειραματισμό, την ανακάλυψη την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία. Ο εκπαιδευτικός-συνοδοιπόρος δεν επιβάλλει αδιαφιλονίκητα δεδομένα, αλλά αφουγκράζεται, εμψυχώνει, μαθαίνει μαζί με τους μικρούς μαθητές. Καθώς σε αυτές τις τρυφερές ηλικίες κυριαρχεί το συναίσθημα, είμαστε μια μεγάλη ανοιχτή αγκαλιά για  τα παιδιά, προσφέροντάς τους ταυτόχρονα υψηλού επιπέδου Εκπαίδευση, που τα προετοιμάζει  να λειτουργήσουν με επιτυχία σε οποιοδήποτε σχολικό περιβάλλον αφορά στην επόμενη βαθμίδα.

  • Ο Kissifer είναι το ιδανικό «πρώτο σχολείο»! Τόσο προστατευτικό και οικείο όσο ένα ζεστό σπίτι, αλλά ταυτόχρονα τόσο μεγάλο και ανοιχτό σε δυνατότητες όσο και ο Οργανισμός του οποίου από το 2006 αποτελεί πυλώνα: Τα Εκπαιδευτήρια «Ο ΠΛΑΤΩΝ»!  Ένα παιδί μπορεί να ξεκινήσει εδώ από τα 2,5 του χρόνια, να αναπτυχθεί μέσα σε ένα περιβάλλον ασφάλειας, ελευθερίας και χαράς, να ολοκληρώσει έναν πρώτο κύκλο στο Νηπιαγωγείο και ωριμότερο πλέον, να συνεχίσει σε ένα σύστημα με τις ίδιες παιδαγωγικές αρχές, όπως είναι τα Εκπαιδευτήρια «Ο ΠΛΑΤΩΝ» και το πρόγραμμα ΙΒ ή να αξιοποιήσει τις δεξιότητες που απέκτησε στο σχολείο της επιλογής του.

Η Ομάδα του Kissifer είμαστε δίπλα σε κάθε μαθητή μας προσωπικά, με πολύ αγάπη και αφοσίωση, για να τον ακούσουμε, να τον στηρίξουμε, να τον εμπνεύσουμε. Η σημαντική εμπειρία μας στην Προσχολική Αγωγή, η εγρήγορσή μας για τις εξελίξεις διεθνώς, αλλά κυρίως ο σεβασμός σε κάθε μικρό άνθρωπο που μας εμπιστεύεται, είναι τα δικά μας εφόδια, για να τιμούμε καθημερινά αυτήν την εμπιστοσύνη.