Στο πλαίσιο της εφαρµογής του Γενικού Κανονισµού για την Προστασία των Προσωπικών ∆εδοµένων (General Data Protection Regulation – GDPR) (ΕΕ) 2016/679, η εταιρεία µας ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Β. ΚΑΙ ΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Ε.Ε, με διακριτικό τίτλο KISSIFER συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδοµένα που εσείς οι ίδιοι µας παρέχετε.

Ποια δεδομένα συλλέγουμε

Τα προσωπικά δεδοµένα που συλλέγουμε μέσω του site https://kissifer.gr είναι όλα εκείνα που σας ζητούμε να μας δηλώσετε  μέσω των ειδικών πεδίων της ιστοσελίδας, ιδίως το ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµό σας, το email, κινητό/σταθερό τηλέφωνο, ∆ιεύθυνση κατοικίας ή επαγγελµατικής έδρας.

Εκτός από τα παραπάνω, η εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται κατά τους όρους της νομοθεσίας και τα κάτωθι δεδομένα, μέσω αιτήσεων ή ειδικών δελτίων που σας δίνουμε προς συμπλήρωση ή με προφορική δήλωσή σας, ή ύστερα από απαίτηση των ειδικότερων νόμων:

 • Ονοματεπώνυμο μαθητή
 • Στοιχεία Ταυτότητας/Διαβατηρίου
 • Τάξη
 • Ημερομηνία και Τόπος γέννησης
 • Φύλο
 • Ιθαγένεια
 • Θρήσκευμα
 • Σχολείο Προέλευσης
 • Ονοματεπώνυμο αδερφών
 • Ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας Γονέων/Κηδεμόνων
 • Επάγγελμα γονέων/κηδεμόνων
 • Προαιρετικά (εφόσον τα υποκείμενα τα δηλώσουν) Επωνυμία Εργοδότριας Επιχείρησης/Οργανισμού/Υπηρεσίας και Ειδικότητα/Υπαλληλικό βαθμό
 • ΑΦΜ
 • Ονοματεπώνυμο και ΑΦΜ Οικονομικού Υπόχρεου
 • Σχέση υποψηφίου με απόφοιτο του σχολείου ή με μέλος του προσωπικού/συνεργατών/ διοίκησης του Σχολείου
 • Τυχόν δικαστική απόφαση επιμέλειας και γενικά ρύθμισης προσωπικής κατάστασης μαθητή/τριας.
 • Δεδομένα υγείας που περιέχονται στο ατομικό δελτίο υγείας του μαθητή και σε ιατρικές γνωματεύσεις, δεδομένα μαθησιακών δυσκολιών που περιέχονται σε γνωματεύσεις  από ΚΕΔΔΥ και από ιδιωτικά κέντρα
 • Τυχόν δηλωθείσες διατροφικές προτιμήσεις
 • Φωτογραφίες των μαθητών ή /και γονέων για την δημιουργία αρχείου φωτογραφιών ανα τμήμα και τάξη στο πλαισιο της εφαρμογής TOTAL SCHOOL, ή όποιας άλλης αντίστοιχης αντικαταστήσει αυτή ή για λόγους ασφαλείας των μαθητών.
 • Πληροφορίες που αφορούν την συμμετοχή του/της μαθητή/τριας σε συμπληρωματικά μαθήματα ή απογευματινούς ομίλους της εταιρείας μας ή της μητρικής ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ο ΠΛΑΤΩΝ Α.Ε.
 • Απαλλαγή από συγκεκριμένα μαθήματα/δραστηριότητες
 • Τον τρόπο και τον χρόνο προσέλευσης και αποχώρησης του μαθητή/τριας από το Σχολείο
 • Στοιχεία βαθμολογίας, διαγωγής και απουσιών
 • Στοιχεία βραβείων/διακρίσεων
 • Ιατρικά δεδομένα

Επιπλέον η εταιρεία  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Β. ΚΑΙ ΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Ε.Ε. επεξεργάζεται δεδομένα που λαμβάνει  από τη σχολική ζωή και τις δράσεις/εκδηλώσεις  αυτής, καθώς αποτελούν στοιχεία της μεταξύ μας σύμβασης:

 • Προβολή φωτογραφιών και βίντεο που ελήφθησαν κατά τη φοίτηση του μαθητή/τριας στο σχολείο ή από δράσεις και εκδηλώσεις του σχολείου, στις οποίες συμμετέχει ο/η μαθητής/τρια
 • Προβολή εικαστικών ή άλλων έργων/εργασιών που ο μαθητής/τρια δημιούργησε
 • Δημοσίευση των στοιχείων μαθητών στις λίστες αποφοίτων
 • Εκτύπωση φωτογραφιών των μαθητών για ετήσια αναμνηστικά λευκώματα

Για όσα δεδομένα συλλέγουμε εφαρμόζουμε την Πολική Απορρήτου που θα διαβάσετε παρακάτω και τους επιμέρους όρους αυτής, που βρίσκονται αποτυπωμένοι  στις αιτήσεις/δελτία που καλείστε να συμπληρώσετε ή στις εγκυκλίους που σας αποστέλλονται ηλεκτρονικά από τις διευθύνσεις του σχολείου μας.

Τρόποι και λόγοι  συλλογής των δεδομένων

Τρόποι και λόγοι επεξεργασίας τους

Τα δεδοµένα αυτά τα συλλέγουµε μέσω των ειδικών πεδίων που υπάρχουν στο site , εφόσον επιλέξετε να τα συμπληρώσετε (λ.χ. φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, φόρμα συμμετοχής σε εκδρομές)  και τα επεξεργαζόµαστε μόνο για τους σκοπούς που σας τα ζητάμε, για λόγους επικοινωνίας μαζί σας,  για λόγους ασφάλειας των μαθητών, για λόγους αποστολής προσφορών και  κάθε είδους πληροφορίας σχετικής με την συνεργασίας μας, μελλοντική ή υφιστάμενη και εν γένει για κάθε νόμιμη χρήση όπως προβλέπεται από την διεθνή, ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία. Για όλα τα ανωτέρω ενημερώνεστε είτε μέσω sms είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο κινητό τηλέφωνο και στην ηλεκτρονική διεύθυνση που μας έχετε δηλώσει.

Σας ενηµερώνουµε ότι η εταιρεία ενδέχεται να καταρτίζει προφίλ για σκοπούς ενηµέρωσης των πελατών/προµηθευτών της για τις προσφορές, όταν συγκατατίθεσθε να λαµβάνετε ενηµερώσεις σχετικά µε τις υπηρεσίες µας και τις προσφορές µας, εξατοµικευµένες στις προσωπικές σας προτιµήσεις και ενδιαφέροντα.

Επίσης, το https://kissifer.gr μπορεί να εντοπίσει τη διεύθυνση ΙP μέσω της οποίας ο υπολογιστής ή οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή αποκτά προσβαση στο internet και στη συνέχεια στο https://kissifer.gr, ενώ τα στοιχεία αυτά αξιοποιούνται για στατιστικούς σκοπούς.

Σε περίπτωση που ο φυλλομετρητής (browser), ζητά άδεια για λήψη της τοποθεσίας σας από τον διαδικτυακό μας  ιστότοπο, οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για την παροχή πιο εξατομικευμένων πληροφοριών.

Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων- Επικαιροποίησή τους

Όλα τα δεδοµένα που συλλέγονται ηλεκτρονικά και γίνονται αντικείµενο επεξεργασίας σε ηλεκτρονική µορφή κωδικοποιούνται, ώστε να εξασφαλίζεται η µεγαλύτερη ασφάλειά τους απο κακόβουλες ενέργειες τρίτων. Κάθε δε, χρήστης των δεδοµένων αυτών (υπάλληλοι – συνεργάτες) χρησιµοποιεί κωδικούς πρόσβασης στα δεδοµένα που επεξεργάζονται. Η https://kissifer.gr  χρησιμοποιεί τη μέθοδο κρυπτογράφησης ssl-256 bit για την προστασία από υποκλοπές στοιχείων και την εφαρμόζει σε όλα τα στάδια και όλες τις διαδικασίες συναλλαγής και αποστολής προσωπικών δεδομένων –στοιχείων.

Όλα τα παραπάνω αρχεία φροντίζουµε να τα επικαιροποιούµε και να τα ελέγχουµε σε τακτά χρονικά διαστήµατα (λ.χ. μία φορά ανα έτος, πριν τη διαγραφή τους). Κάποια από τα δεδοµένα αυτά τα ενδέχεται να τα κοινοποιούµε σε συνεργαζόµενες εταιρείες µεταφοράς εµπορευµάτων και αλληλογραφίας (courier) για την αποστολή γραπτής αλληλογραφίας µας ή ενημερωτικού υλικού για το σχολείο ή  σε διαφημιστική εταιρεία  για την αποστολή προωθητικών ενεργειών μας καθώς και σε συνεργάτες του Σχολείου (λ.χ φωτογράφους που καλύπτουν τις σχολικές εκδηλώσεις ), από τους οποίους έχουμε λάβει διαβεβαίωση συμμόρφωσής τους με τον Ευρωπαικό Κανονισμό και κάθε σχετικό με αυτόν ελληνικό νόμο. Επίσης, ενδέχεται να διαβιβάζονται κάποια και στην μητρική εταιρεία ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ο ΠΛΑΤΩΝ ΑΕ., στον όμιλο της οποίας ανήκει και η εταιρεία μας, στο πλαίσιο εκτέλεσης των σκοπών της σύμβασής μας με τους γονείς  (λ.χ. στοιχεία για το κολυμβητήριο, για εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις των ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ Ο  ΠΛΑΤΩΝ κλπ),  ή για ενημερωτικούς σκοπούς των ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ Ο ΠΛΑΤΩΝ στο πλαίσιο των σκοπών παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης.

Η ιστοσελίδα µας δεν ευθύνεται για τον τρόπο διαχείρισης προσωπικών δεδοµένων που ακολουθούν οι κάτοχοι των ειδικών συνδέσµων (links, hyperlinks, banners),που εµφανίζονται στην ιστοσελίδα µας

Πολιτική χρήσης COOKIES  

 Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies.Υπάρχουν οι εξής κατηγορίες cookies:  

 1. Τα απαραίτητα για τη λειτουργία της ιστοσελίδας
  Τα cookies αυτά είναι αναγκαία για να μπορεί ο διαδικτυακός τόπος να λειτουργεί σωστά .
 2. Επιδόσεων
  Τα cookies αυτά βοηθάνε στη μέτρηση των επισκέψεων και της κυκλοφορίας του διαδικτυακού τόπου με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσής του. Μέσω αυτών μπορούμε να μαθαίνουμε ποια είναι η κίνηση των επισκεπτών /χρηστών μέσα στις ιστοσελίδες καθώς και ποιες ιστοσελίδες είναι οι πιο δημοφιλείς. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies είναι όλες ανώνυμες. Αν απαγορεύσετε τη χρήση αυτών των cookies τότε δεν θα μπορούμε να γνωρίζουμε ότι έχετε επισκεφτεί τον διαδικτυακό μας τόπο και σαν αποτέλεσμα δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθούμε την απόδοσή της.
 3. Λειτουργικότητας
  Τα cookies αυτά δίνουν τη δυνατότητα στον διαδικτυακό μας τόπονα σας προσφέρει εξατομίκευση και βελτιωμένη λειτουργικότητα. Ορίζονται είτε από εμάς είτε από τρίτους παρόχους υπηρεσιών, οι υπηρεσίες των οποίων έχουν προστεθεί στην ιστοσελίδα. Αν απαγορευτεί η χρήση αυτών των cookies τότε ένα μέρος των υπηρεσιών αυτών ή και όλες μπορεί να μην λειτουργούν σωστά.
 4. Στόχευσης / Διαφήμισης
  Επίσης, διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τις πληροφορίες που λάβαμε μέσω των cookies και μέσω της ανάλυσης της συμπεριφοράς χρήσης του διαδικτυακού μας τόπου από τους επισκέπτες / χρήστεςαυτών, για να σας εμφανίσουμε συγκεκριμένες διαφημίσεις για ορισμένα από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας.

 Cookies που χρησιμοποιούνται από εμάς

Cookie Αιτία
Session Cookies Χρησιμοποιούμε Session Cookies για να σας προσφέρουμε εξατομικευμένη περιήγηση και να αποτραπεί η  επαναλαμβανόμενη απεικόνιση μηνύματος καλωσορίσματος.
Google Analytics Η Google μας βοηθάει να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι χρήστες χρησιμοποιούν τον διαδικτυακό μας τόπο, προκειμένου να βελτιώνουμε τη λειτουργία και το περιεχόμενο της και την εμπειρία των χρηστών / επισκεπτών.
Google Tag Manager Χρησιμοποιούμε τον Διαχειριστή Ετικετών Google για να παρακολουθήσουμε την επισκεψιμότητά μας και για να δοκιμάζουμε νέες λειτουργίες για την βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη / επισκέπτη στον διαδικτυακό μας τόπο.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό και το πεδίο εφαρμογής της συλλογής και την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από τις τρίτες εταιρείες καθώς και για τα δικαιώματα και τις διαθέσιμες ρυθμίσεις για την προστασία της ιδιωτικότητας σας, θα πρέπει να συμβουλευτείτε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της τρίτης εταιρείας.

Λ.χ. Για την πολιτική Google δείτε στο http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Για την πολιτική Facebook, δείτε στο http://www.facebook.com/about/privacy

 

Πώς μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση των cookies στον σκληρό σας δίσκο  ή/και να τα διαγράψετε

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας στο διαδίκτυο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποτραπεί η αποθήκευση των cookies στον σκληρό σας δίσκο  ή/και  να ερωτάστε κάθε φορά για την απόρριψη ή την αποδοχή (ενεργοποίηση) κάθε συγκεκριμένου cookie στον υπολογιστή σας.

Επίσης, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διαγράψετε τα cookies που έχουν ενεργοποιηθεί ξανά ακολουθώντας τις οδηγίες του κάθε περιηγητή (Browser):

Mozilla:https://support.mozilla.org/el/kb/diagrafh-cookies-gia-afairesh-plhroforiwn

Google Chrome:https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=el

Internet Explorer:https://support.microsoft.com/el-gr/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Safari:https://support.apple.com/el-gr/HT201265

Opera:http://help.opera.com/Windows/8.51/el/cookies.html

Μάθετε περισσότερα για τα cookies – http://www.aboutcookies.org

Σημείωση:

Αν δεν επιτρέψετε την αποθήκευση των απαραίτητων cookies, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε λειτουργικούς περιορισμούς του διαδικτυακού μας τόπου.

Χρόνος τήρησης δεδομένων

Τα δεδοµένα αυτά τα επεξεργαζόµαστε,  για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η µεταξύ µας σύµβαση και οι νοµικές αξιώσεις µας απο αυτή, ενώ, για όσα δεδοµένα επεξεργαζόµαστε για εµπορικούς και προωθητικούς σκοπούς, µέχρι να µας ζητήσετε τη διαγραφή τους απο τα αρχεία µας, εφόσον πλέον έχει λήξει η µεταξύ µας σύµβαση και έχουν εισπραχθεί όλες οι απαιτήσεις µας απο εσάς.Σε περίπτωση που δεν καταρτιστεί κάποιου είδους σύμβαση μεταξύ μας, τα στοιχεία αυτά τηρούνται στα αρχεία μας για στατιστικούς και προωθητικούς σκοπούς για διάστημα 2 ετών από την ημερομηνία εισαγωγής τους στο σύστημά μας. Τα δεδομένα που συλλέγουμε από τις διάφορες αιτήσεις/φόρμες που καλείστε να συμπληρώσετε αποθηκεύονται και επεξεργάζονται για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται στην κάθε φόρμα, σε κάθε δε περίπτωση για 2 έτη, με τους ανωτέρω περιορισμούς.

Συνοπτική παρουσίαση δικαιωμάτων των φορέων

Σε κάθε περίπτωση, έχετε δικαίωµα να ενηµερώνεστε για το ποιά δεδοµένα σας επεξεργαζόµαστε, έχετε δικαίωµα να ζητάτε τη διόρθωση ή τη διαγραφή του, εφόσον πληρούνται οι προύποθέσεις του GDPR, να ζητάτε τον περιορισµό της επεξεργασίας, εφόσον (α) όταν αµφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδοµένων και µέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδοµένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισµό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδοµένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεµελίωση, άσκηση, υποστήριξη νοµικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και µέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόµιµοι λόγοι που µας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία. Επίσης, έχετε το δικαίωµα να εναντιώνεστε στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας διαφηµιστικής προώθησης και κατάρτισης καταναλωτικού προφίλ ή να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας ελεύθερα χωρίς να θιγεί η νοµιµότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας, προτού την ανακαλέσετε. Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας µπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 210-8024274 ή στο email επικοινωνίας στης ιστοσελίδας µας kissifer@platon.gr. Τέλος, έχετε δικαίωµα να καταγγείλετε κάποια παράβαση που διαπιστώνετε σχετικά µε τα παραπάνω στην Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: contact@dpa.gr.

Ενημέρωση και τροποποίηση της παρούσας πολιτικής

Η  https://kissifer.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί/επικαιροποιεί επιμέρους τμήματα της παρούσας πολιτικής χωρις υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης των πελατών –χρηστών. Παρακαλούμε να διαβάζετε πάντα την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προτού χρησιμοποιήσετε τον διαδικτυακό μας τόπο, ώστε να ενημερώνεστε για την τρέχουσα έκδοση της πολιτικής.

Κάθε διαφορά που προκύψει από την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων όρων επιλύεται με πνεύμα καλής πίστης, διεπόμενη ωστόσο  από το ελληνικό δίκαιο, με αρμόδια τα δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.